motorlu kurye smart iptv opel Yedek ParÁaları

porno izle

porno izle

Curriculum Vitae
Curriculum Vitae
Med en uddannelse som forskningsbibliotekar i ryggen har Claus Vesterager Pedersen udfyldt lederroller på mange statslige arbejdspladser.

Claus Vesterager Pedersen

Fra Thule Air Base over Statsbiblioteket i √Örhus til leder af Universitetsbiblioteket ved Roskilde Universitets Center. I dag selvst√¶ndig analytiker, coach og st√łtte ved eksempelvis udarbejdelse af kravsspecifikationer.

ERHVERVSERFARING

 • 2017 Etablering af Vesterager Consult
 • 2011-2017 Overbibliotekar ved Roskilde Universitetsbibliotek
 • 2000-2011 Planl√¶gningschef/souschef ved Roskilde Universitetsbibliotek
 • 1988-2000 Sektionsleder ved Statsbiblioteket
 • 1985-1988 Bibliotekar ved Statsbiblioteket
 • 1984-1985 Bibliotekschef ved Thule Air Base
 • 1982-1984 Bibliotekar ved Statsbiblioteket

RESULTATER & ERFARINGER
 • Indg√•else og implementering af √•rlige leveranceaftaler mellem bibliotek og universitet, herunder b√•de i forhold til l√łbende drift og i forhold til s√¶rlige udviklingsprojekter
 • √ėgede og udvidede servicetilbud til studerende og forskere p√• universitetet trods faldende bevilling
 • Etablering af Udvalg til God Forskningspraksis (Praksisudvalg) p√• RUC
 • Udarbejdelse og implementering af IT-strategi, Open access strategi, publiceringsstrategi, digitaliserings- og bevaringsstrategi, kompetenceudviklingsstrategi samt biblioteksstrategi p√• RUC
 • Etableret international ranking som anerkendt evalueringsv√¶rkt√łj p√• RUC
 • Deltagelse i nationalt og ministerielt r√•dgivningsarbejde vedr√łrende forskningsintegritet, forskningsindikatorer og forskningsregistrering, forskningsdatamanagement samt generel biblioteksr√•dgivning
 • Deltagelse i universitetets Hovedsamarbejdsudvalg, Hovedarbejdsmilj√łudvalg, Forskningsudvalg, IT-udvalg, Forskningsudvalg Administrativt Leder Forum og fra 2011-2014 i Universitetsledelsen
 • Medinitiativtager til oprettelse af universitetets kontor for Akademisk IT
 • Etablering af RUCs Digitale Arkiv og primus motor i det nationale samarbejde vedr. forskningsregistrering
 • Projektleder p√• gennemf√łrt BPR-projekt om trimning af tidsskriftsprocesser p√• Statsbiblioteket og efterf√łlgende konsulent p√• tilsvarende projekt om triming af bogprocesser sammesteds
 • Implementerede Statsbibliotekets overgang fra fysiske tidsskrifter til digitale tidsskrifter og udviklede herunder som ansvarlig bl.a. kursusforl√łb for folkebiblioteker vedr. elektronisk materialeforsyning
UDDANNELSE:
 • 1982 Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole (Det Informationsvidenskabelige Akademi)
 • 1978 Nysproglig student fra Haderslev Katedralskole
EFTERUDDANNELSE:
 • Internationale ledelses- og biblioteksfaglige kursusforl√łb fra hhv. LIBER (Association of European Research Libraries), Knowledge Exchange, Public Policy Exchange, NUAS (Det Nordiska Universitets Administrat√∂rs Samarbetet), JISC og RLUK inden for biblioteksledelse, forskningsdata, digitalisering, open access samt generel og s√¶rlig administration.
 • Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte Chefer
 • Ledelsesfaglige kursus- og efterud $dannelsesforl√łb fra hhv. Ankerhus: Konsulenter i Udviklingsledelse, Ramb√łll, PLS Consult, Aarhus K√łbmandsskole, Erhvervsinfo, Kaalbye, H.C. Vestergaard, Human House og Implement inden for personaleledelse, lederudvikling og ledelsesv√¶rdier, konflikth√•ndtering, coaching, projektledelse samt lederevalueringsforl√łb
 • IT-kursusforl√łb (Informationsteknologi og datakommunikation)
 • Arbejdsmilj√ł-kurser fra Teknologisk Institut og Center for Arbejdsliv
TILLIDSPOSTER 1987-2017
 • Det Nationale Forum for Forskningsdata Management 2015-
 • Danmarks Biblioteksforenings Udvalg "Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund" fra 2015-
 • Den Nationale Styregruppe for Open Access (Styrelsen for Forskning og Innovation) 2014-
 • NUAS Library Service (Det nordiska universitetsadministrat√∂rssamarbetet) 2013-2016
 • Brugerpanel for System- og Indregistreringsansvarlige, Den Bibliometriske Forskningsindikator 2013 Arbejdsgruppen vedr. en F√¶lles National Kodeks for Integritet i Forskning (Styrelsen for Forskning og Innovation i samarbejde med Danske Universiteter) 2013-2014
 • Komit√©en for Roskilde Folkeuniversitet 2012-2015
 • Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid 2012
 • Styret for De Kulturhistoriske Bogsamlinger i Roskilde Stift 2011-2016
 • Formand for Programgruppen for Kompetencer og Tjenester til St√łtte for Forskning og Udvikling, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2011-2013
 • Forskningsbibliotekernes Chefkollegium 2011-2016; Formand 2013-2014
 • Den Danske UNESCO-Nationalkommissions Fagudvalg 2011-2017
 • Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg 2010-2014
 • Danmarks Biblioteksforenings Repr√¶sentantskab fra 2010-
 • Knowledge Exchange Open Access Working Group (DEFF/Kultur- og Slotsstyrelsen) 2010-2012
 • Knowledge Exchange Usage Statistics Group (DEFF/Kultur- og Slotsstyrelsen) 2009-2011
 • Programgruppen for Arkitektur og Middleware, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2009-2011
 • Fagudvalget for Kommunikation under Den Danske UNESCO-Nationalkommission 2008-2010
 • Programgruppen for Informationsforsyning, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2007-2011
 • Teknisk Udvalg vedr. Udviklingen af en Dansk Forskningskvalitetsindikator (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) 2007-2012
 • Rektorkollegiets Arbejdsgruppe vedr. Styrkelse af Forskningsformidling 2006-2007
 • Det Stork√łbenhavnske
 • Biblioteksnetv√¶rk 2005-2009
 • Biblioteksr√•det (Kultur- og Slotsstyrelsen) 2005-2007 og 2015-
 • Dansk BiblioteksCenters Fagr√•d 2004-2006
 • PURE Styregruppe 2004-2013 og 2015-2016; Formand 2006-2012
 • Biblioteksparaplyen 2004-2008; Formand 2006-2008
 • Rektorkollegiets Biblioteksudvalg 2004-2007
 • Redaktionsudvalg DBC-Avsen (Dansk BiblioteksCenter a/s) 2003-2004 Censor ved Danmarks Biblioteksskole, Det Informationsvidenskabelige Akademi, K√łbenhavns Universitet fra 2002-
 • Danmarks Biblioteksskoles Uddannelsesr√•d 2002-2004
 • Styregruppe vedr. Kompetenceudvikling i Bibliotekssektoren (Biblioteksstyrelsen) 2001
 • Bestyrelsen for Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker 2000-2001
 • Styret for Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund 1997-2004
 • Bestyrelsen for Danmarks Forskningsbiblioteksforening 1995-2008; Formand 2004-2008
 • Redaktionsudvalg DF-Revy (Danmarks Forskningsbiblioteksforening) 2000-2003
 • Bestyrelsen for Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker 1995-2000; Formand 1999-2000
 • Academic Press European Library Council 1995
 • Bestyrelsen for European Federation of Serials Groups 1994-1999; Formand 1997-1999
 • Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Interessekreds for Tidsskrifter 1993-1997
 • Redakt√łr for Statsbibliotekets L√¶sekredskatalog 1987-2000